Opšti uslovi ugovora

Veb stranica https://cvecaralilies.rs je elektronska prodavnica kompanije 

Ime firme: Roland Blumen d.o.o
Sedište: Jurija Gagarina 133b, Novi Beograd
Matični broj: 20674172
PIB: 106755007

Vlasnik: Roland Kokovai

 

Cvećara Lilies pruža uslugu prodaje na daljinu.

U opštim uslovima ugovora predstavljamo pravila i uslove korišćenja veb sajta i naših usluga. U tekstu se koristi nekoliko glavnih termina, koji će u nastavku biti detaljno objašnjeni:

Pod narudžbom se podrazumeva obligacioni odnos prodavca (Cvećara Lilies) i kupca, odnosno osobe koja je naručila robu i obavezala se da će istu platiti).

Važeća narudžba podrazumeva situaciju, kada je kupac već izvršio plaćanje ili se obavezao da će izvršiti plaćanje i stavio je na raspolaganje Cvećari Lilies sve podatke neophodne za isporuku.

Pod kupcem (ili naručiocem) se podrazumeva osoba, koja je naručila robu od Cvećare Lilies.

Pod primaocem se podrazumeva lice, koje je kupac odredio da primi cveće (kupac i primalac mogu da budu ista osoba, ali ne moraju da budu ista osoba).

Posetom veb stranice https://cvecaralilies.rs ili kupovinom na istoj, prihvatate Opšte uslove ugovora, koji će biti navedeni u ovom tekstu. Pre korišćenja stranice i naručivanja vas molimo, da pažljivo pročitate Opšte uslove ugovora i da se upoznate sa pravilima. Zadržavamo pravo da Opšte uslove ugovora izmenimo ili dopunimo, bez prethodnog obaveštenja.

Elektronska komunikacija

Pod elektronskom komunikacijom se podrazumeva poseta sajtu https://cvecaralilies.rs ili slanje email poruke na našu adresu. Prihvatanjem Opštih uslova ugovora prihvatate i da sa nama komunicirate elektronskim putem. Naš tim će sa kupcima komunicirati putem email poruka.

Primanje narudžbi

Cvećara Lilies narudžbe prima preko veb prodavnice, telefona ili pismeno, putem elektronskih poruka (e-mail ili kontakt forma na sajtu). Kupac je dužan da prilikom narudžbe dostavi sve podatke neophodne za uspešnu isporuku. Podaci moraju da budu tačni. Neophodni podaci za nesmetano i uspešno izvršenje isporuke su ime i prezime primaoca, tačna adresa, kontakt telefoni i drugi podaci po potrebi.

Izjava o konverziji

Plaćanja se vrše u zvaničnoj valuti Republike Srbije, odnosno u dinarima (RSD). Ukoliko su cene informativno prikazane u drugim valutama, koristio se srednji kurs NBS na dan objavljivanja cena.

U slučaju plaćanja u drugim valutama, kartica kupca će biti zadužena iznosom, koji je izražen u lokalnoj valuti kupca, kroz konverziju u istu po kursu organizacije koja je izdala karticu, a koja Cvećari Lilies u trenutku transakcije nije poznata. Rezultat konverzije može biti minimalna razlika naplaćenog iznosa i cene izražene na našem sajtu. Merodavna cena je ona izražena u dinarima. Hvala na razumevanju!

Termini i rokovi isporuke

Cvećara Lilies robu isporučuje na adresu, koju je kupac odredio. Postoji mogućnost da kupac odredi željeno vreme isporuke, koje će Cvećara Lilies poštovati u skladu sa svojim mogućnostima. Naručeno cveće dostavljamo na kućnu adresu u roku od 24 sata. Dostava istog dana je moguća uz dogovor. Naši dostavljači se trude, da cveće isporuče u željeno vreme, ali zadržavamo pravo na odstupanje od željenog vremena isporuke +/- 30 minuta.

Dostava

Cvećara Lilies naručeno cveće isporučuje na adresu primaoca. Primalac može da bude, a ne mora da bude kupac. Osim primaoca, cveće može preuzeti i druga osoba, koja se nalazi na adresi primaoca, ukoliko to želi. O izvršenoj isporuci kupca obaveštavamo (putem telefona ili sms/email poruke). Kupac je dužan da bude dostupan na telefonski broj koji je obezbedio prilikom naručivanja, kako bi naši dostavljači mogli da stupe u kontakt sa njim u slučaju problema prilikom dostave.

Ako cveće naručujete osobi, koja se nalazi u nekoj instituciji (škola, bolnica, kancelarija, hotel), molimo vas, da obavezno naznačite tačan naziv ustanove i adresu, na kojoj se nalazi, broj sobe, sprat i sve ostale važne podatke. Dostava na ova mesta se smatra izvršenom, ukolik je cveće primila osoba zadužena za prijem ovakvih pošiljki.

Izvršenje dostave

Nakon izvršene dostave, naručioca obaveštavamo o uspešnoj dostavi cvetnog aranžmana. Iako je naš tim u najvećem broju slučajeva uspešan, postoje i situacije, u kojima se dostava smatra izvršenom, iako nije izvršena:

  • u slučaju kad primalac ne želi da primi cveće,

  • u slučaju kada naručilac nije dostavio tačne podatke o adresi i primaocu,

  • ukoliko se primalac ne nalazi na naznačenoj adresi u vreme naznačeno za dostavu, a druga prisutna lica (ukućani, porodica, komšije) ne žele da prime cvetni aranžman,

  • ukoliko je prisutna viša sila, zbog koje je nemoguće izvršenje dostave.

U ovim situacijama obaveštavamo naručioca, a ukoliko ne možemo da stupimo u kontakt sa njim u roku od 30 minuta, dostavu smatramo izvršenom. Ukoliko niko nije preuzeo aranžman, naručilac može da ga podigne u roku od 24 sata o sopstvenom trošku.

Reklamacije i otkazivanje narudžbe (raskid ugovora na daljinu)

Na isporučene cvetne aranžmane reklamacije primamo, isključivo u slučaju ako su dojavljene u roku od sat vremena od trenutka dostavljanja.

Reklamacije ćemo uvažiti u sledećim slučajevima:

  • ukoliko naša cvećara nije ispoštovala bilo koji deo ugovora oko narudžbe,

  • u slučaju da je isporuka izvršena na pogrešnu adresu,

  • u slučaju da je isporuka izvršena pogrešnoj osobi.

Ukoliko su propusti nastali našom krivicom, cvećara se obavezuje da će greške ispraviti u najkraćem mogućem vremenskom roku.

U slučaju otkazivanja porudžbina i uvaženih reklamacija, povrat novčanih sredstava je zagarantovan. U slučaju otkazivanja narudžbe ili povrata robe, kupac, koji je iznos u celosti ili delimično isplatio platnom karticom, može da očekuje da Cvećara Lilies povraćaj izvrši preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja. Banka će na zahtev prodavca da obavi povraćaj sredstava na račun kupca.

Proizvodi (cvetni aranžmani)

Zbog sezonskog karaktera cveća i ostalog biljnog materijala, koji se koristi u aranžmanima, Cvećara Lilies ne može da garantuje da će izgled cvetnog aranžmana u svim detaljima biti istovetan onome sa odgovarajuće slike proizvoda na sajtu. Cvećara Lilies se trudi da isporučeni aranžmani što više odgovaraju pripadajućoj slici proizvoda, ali zadržava pravo da zameni jedan ili više komponenti u aranžmanu, u interesu primaoca, ali na način, da aranžman zadrži stil i kvalitet koji odgovara pripadajućem opisu aranžmana.

Cvećara Lilies zadržava pravo, da cveće u punom cvatu sa slika zameni sa cvećem u fazi pupoljka, čime će produžiti trajanje aranžmana.

Dodatna upozorenja:

Naručilac treba da bude svestan, da naručuje “živi” proizvod, odnosno cveća, stoga i pored garancije upotrebe biljnog materijala najboljeg kvaliteta, Cvećara Lilies ne može da daje garanciju na trajanje svežine aranžmana. Ona zavisi od prolaznosti samog cveća, ali i od nege, koju primalac pruža cvetnom aranžmanu.

Određene vrste cveća i dopunskog lišća mogu biti toksični i dovesti do pojave osipa na koži. Ovakve proizvode treba držati izvan dohvata male dece i lica sa osetljivom kožom. Preporučljivo je prati ruke posle kontakta sa aranžmanom. Polen nekih cvetnih vrsta može da ostavi trajne mrlje na tekstilu. treba voditi računa, da ovakvo cveće ne dođe u kontakt sa odećom ili nameštajem.

Aranžmane nije preporučljivo ostaviti blizu upaljenih sveća, električnih aparata i grejnih tela. Predlaže se korišćenje zaštitnog materijala (na primer tanjirića) između posude sa cvećem i površine, na kojoj stoji.

Neki aranžmani sadrže i dekorativne elemente. Ni cveće, ni ovi ukrasni elementi nisu namenjeni jelu.


 

Izjava o zaštiti, načinu prikupljanja i korišćenju ličnih podataka

Cvećara Lilies se obavezuje na čuvanje privatnosti svojih kupaca i korisnika.

Podaci, dostavljeni u cilju uspešnog isporučivanja proizvoda se koriste isključivo u tu svrhu i ne prosleđuju se trećim licima. Podaci korisnika se strogo čuvaju i nisu dostupni osobama izvan kompanije Cvećare Lilies. Podacima pristup imaju samo naši zaposleni, koji ih mogu koristiti isključivo u svrhu uspešnog pružanja kvalitetne usluge. Svi naši zaposleni i poslovni partneri se obavezuju na poštovanje pravila zaštite privatnosti.

Korišćenjem našeg veb sajta i naših usluga, korisnik pristaje na prikupljanje njegovih podataka i njihovo korišćenje u gore navedene svrhe. Ukoliko se korisnik ne slaže sa nekim delom ove izjave ili ne želi da se njegovi podaci koriste u gore navedene svrhe, korisnik ne treba da koristi veb sajt i usluge Cvećare Lilies.

Zaštita privatnosti

Cvećara Lilies se obavezuje na čuvanja privatnosti kupaca i u skladu sa tim, prikuplja i čuva samo podatke neophodne za pružanje kvalitetne usluge, poslovanje i informisanje korisnika, u skladu sa poslovnim običajima. Kupci imaju mogućnost izbora, uključujući i mogućnost da se izbrišu sa mailing liste, koja se koristi za dostavljanje marketinških ponuda.

Zaštita transakcionih podataka

Prilikom unošenja podataka platne kartice kupca, poverljive informacije se u kriptovanoj formi prenose, putem javne mreže, upotrebom PKI sistema i SSL protokola, kao trenutno najsavremenijih kriptografskih tehnika. Sigurnost podataka kupca prilikom kupovine garantuje procesor platih kartica, stoga se proces naplate obavlja na stranicama banaka. Sistemu Cvećare Lilies podaci o platnoj kartici ni u jednom trenutku nisu dostupni.

Prilikom korišćenja sajta i usluga Cvećare Lilies ili komunikacije putem telefona i elektronskih poruka, podrazumeva se da je korisnik pročitao navedene uslove i da je u celosti saglasan sa njima.

Sajt koristi kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa kako bi funkcionalnost društvenih mreža funkcionisala, kao i za analizu prometa na web-lokaciji. Pročitajte više na tasteru "Prikaži detalje".
Sajt koristi kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa na sajtu.